Artikel fra www.engesvang.info 09-12-04 af Hans Jørgen Hansen gengivet med forfatterens tilladelse.

Bølgerne går højt om sø-vejMindst 125 til borgermøde i Engesvang om Bølling SøDet har ikke været »fædrenes« mening, at vejen Bøllingsø mellem Moselund og Bøllingsøgård skulle bevares. Og når vandet nu om kort tid oversvømmer vejen, bliver der ikke gjort noget for bevare forbindelsen.
Omvendt bliver der heller ikke gjort noget for at grave dæmningen, der bærer vejen, væk. Hvis der skulle blive truffet beslutning om at bevare forbindelsen, så skal det være muligt at gøre.
Det var det signal statsskovrider Jens Chr. Briand sendte da der 8. december var borgermøde i kulturhuset i Engesvang om Bølling Sø-projektet. Et møde der var affødt af ønskerne om at bevare vejen.
Og mødet kom da også næsten udelukkende til at handle om den vej.
Samtlige kulturhusets 125 stole var i brug, og adskillige stod op under det to timer lange møde.
Flere kom skiftevis op at stå, når de fremførte deres argumenter eller udtrykte deres holdninger - blandt andet om de andre.

Dem og os
Det er sandsynligvis en grov forenkling, men efter debat-indlæggene at dømme fik man indtrykket af »de lokale« mod »naturorganisationerne«.
- Lad mig sige det lige ud: Vi synes det er i strid med intentionerne i fredningskendelsen hvis man vil bevare den vej. Vi kan ikke på nogen måde gå ind for det forslag, sagde Bo Ryge Sørensen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Silkeborg.
- Den vej er ikke bare en bunke jord. Den vej forbinder lokalområder i det her lokalområde. Det er en vej, der betyder noget for os. Jeg har sådan indtrykket af at ornitologerne i virkeligheden helst vil sætte stakit op omkring s vi her fra lokalområdet ikke kan komme i nærheden af det her sted, sagde Preben Løhde, Engesvang.
- Vi mener vejen skal fjernes. Der er her tale om et naturgenopretningsprojekt, og så vil det skabe unødvendig forstyrrelse af fuglelivet, hvis man fortsat skal kunne bevæge sig over søen. Naturklagenævnet har i sin kendelse i høj grad givet lokalbefolkningen mulighed for at besge stedet. Alt det her er slået fast i fredningskendelsen af 28. maj 2003. Folk har kunnet komme med deres argumenter indtil da. Ikke nu, sagde Bo Daugaard fra Dansk Ornitologisk Forening.

Fristed for dyr og mennesker
- Det her skal være et fristed for dyr og mennesker. Vi mennesker skal vel også have lov at være her. Og fugle og ornitologer har vi fået deres. Der er anlagt tre fugleøer. De er ikke omtalt i fredningen. De må være indført i projektet efter lobbyarbejde af ornitologerne. Så skal I ikke komme her og sige, at vi andre ikke skal have lov til at få indflydelse, sagde Jan Sørensen, Engesvang.
- Hvis man bibeholder vejen, vil man sikkert få en endnu større rørskov, der jo altså i forvejen vil dække en stor del af søen. Det vil sikkert også have miljømæssig betydning, så der må laves en miljøvurdring hvis man skal bede Naturfredningsforeningen ændre på den tidligere beslutning, sagde Carsten Kristiansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Ikast.
- Ifølge fredningskendelsens paragraf 4 skal der anlægges en sti mellem Bøllingsøvej og Skeldalvej. Såvidt jeg ved ligger Bøllingsøvej ved Moselund og Skeldalvej på Kragelundsiden af søen. Altså står der i fredningen, at der skal være en vej, sagde Per Stenholt, Kragelund.

Pionerne
- Søen er jo ikke kommet af sig selv. Havde det ikke været for ornitologen Kaj Madsen og senere Sachwartzlose fra Danmarks Naturfredningsforening, ville den fredningssag ikke være kommet i gang. I Naturfredningsforeningen vil vi holde fast i de tanker, der blev tænkt. Vi vil ikke være med til, at man amputerer en perle endnu inden den er skabt, sagde Erik Kavin fra Danmarks Naturfredningsforenings i Ikast.
- Det var da ellers over 30 år siden, at den senere borgmester Thomas Poulsen tog sagen op i Ringkøbing amtsråd.
- Nu tror jeg, vi skal holde os til facts. Det er blandt andet, at der er mange, der har interesse i det per projekt. Nu har vi hørt et signal fra lokalbefolkningen. Det signal vil vi forelægge de andre interessenter. Jeg vil vurdere, at der i givet fald skal laves en VVM-undersøgelse, og spørgsmålet så skal forelægges Naturklagenævnet, sagde J.C.Briand Petersen.

************

89 procent ja 11 procent nejUmiddelbart får man indtrykket af, at der er et folkeligt ønske om bevare vejen Bøllingsø over Bølling Sø.
I forbindelse med borgermødet overrakte Kai Pape, Engesvang, på vegne af en initiativgruppe en række underskrifter. Underskrifter på et ark, hvor man kunne krydse af, om man ønsker at bevare vejen eller man ikke gør.
Der var indsamlet i alt 716 underskrifter. 636 havde sat kryds ved, at de ønsker vejen bevaret. 73 havde krydset for at vejen skal fjernes.
Ifølge initiativtagerne er der mange underskrifter fra alle lokalsamfundene omkring Bølling Sø: Engesvang, Kragelund og Funder. Der er også mange underskrifter fra blandt andet Silkeborg, Ikast og Herning.

 

 

 

Valid XHTML og CSS.

Bølgerne går højt om sø-vej
Home
Bookmark
Printer