Bølling Sø blev dannet i den sidste istiden for ca. 10.000 år siden. Søen var oprindelig på 140 hektar.
I 1870'erne blev søen afvandet for at få landbrugsjord. Det blev dog aldrig god landbrugsjord.
Der blev imidlertid gravet rigtig meget tørv i mosen.

Nu er søen blevet genskabt og er på ca. 360 hektar.
Det er Danmarks tredje største naturgenopretnings projekt.

Søen er blevet til på rekord tid. Man havde regnet med at der ville gå mellem 3 og 7 år inden søen var fyldt.
Naturen overraskede imidlertid alle. Søen blev fyldt på bare 6 måneder.


Fredningen er markeret med rødt. Med blåt er markeret hvor man forventer den kommende søs bredder.
Kortet er fra Skov og Naturstyrelsen som har givet tilladelse til at det bruges på denne side.

Krak kort som viser parkeringspladsen ved Kragelundvej

Krak kort som viser parkeringspladsen ved Fundervej og Bøllingsø

Valid XHTML og CSS.

Hvad er Bølling Sø
Home
Bookmark
Printer