Artikel fra www.engesvang.info 28-11-04 af Hans Jørgen Hansen gengivet med forfatterens tilladelse.

Urafstemning om sø-vejIndsamling af underskrifter forud for borgermøde om Bølling SøDebatten om vejen Bøllingsøgårdvej / Bøllingsø, bør bevares som en sti over søen, har nu ført til hvad man nærmest må kalde en urafstemning.
Det er Aksel Madsen og Kai Pape, der har taget initiativ til en indsamling af underskrifter.
Da vi bestemte at samle underskrifter, blev vi enige om, at den jo nok vil blive fulgt op af nogen, der samler underskrifter til det modsatte synspunkt. Så var det, vi tænkte, at vi lige så godt kunne tage begge dele på én gang. Derfor kan man skrive under på de lister, vi sender rundt og så sætte kryds på om man er for eller imod, siger Kai Pape og fortsætter:
Når Skov og Naturstyrelsen nu arrangerer borgermøde den 8. december håber jeg, at vi kan komme med navne på mindst 300 mennesker og så fortælle, hvordan stemningen er mellem de mennesker, siger Kai Pape.
Han fortæller, at han begyndte indsamlingen af underskrifter i forbindelse med fællesspisning i kulturhuset i Engesvang i torsdags. I den forsamling kom der krydser i både for en bevarelse af vejen og for at få vej-dæmmningen helt fjernet. Men der var flest for at bevare vejen.
Siden er der utroligt mange mennesker, der har bedt om at få lister. Der er også kommet lister til både Funder og Kragelund. For dem er det da også af betydning, om vi bevarer den forbindelse over søen, siger Kai Pape og tilføjer:
Efter vi er begyndt på indsamlingen af underskrifter har vi erfaret, at vi ikke har været præcises nok i formuleringen. Nogle tror tilsyneladende, at vi vil bevare vejen som den er. For os, der har taget det her initiativ er det ønsket om, at der skal være en sti og en bro, der kun kan benyttes af fodgængere, og måske skal det være muligt at trække en cykel. Formålet med at bevare forbindelsen er at man skal have muligheden for at opleve naturen ude midt i søen. Det er en fantastisk oplevelse at stå dernede lige efter solnedgang og stå lige midt i andetrækket. Det er en oplevelse, man aldrig ville få, hvis vi kun kunne bevæge os inde på bredden, siger Kai Pape.
Han mener ikke det behøver at blive en kostbar affære at bevare vejen. I stedet for at grave hele dæmningen væk, mener han der blot skal graves nogle huller i dæmningen, og over hullerne skal der så bygges smalle træbroer. Han tror, at Skov og Naturstyrelsen selv har det tømmer, der skal bruges.

 

 

 

Valid XHTML og CSS.

Urafstemning om sø-vej
Home
Bookmark
Printer